Uvjeti korištenja

Informacije o trgovačkom društvu

BS AUTO društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Gospodarska ulica 16, 42000 Varaždin (dalje u tekstu: BS AUTO), Tvrtka je upisana u trgovački registar Trgovačkog suda u Varaždinu,
matični broj: 070091413, OIB: 20285887300. Iznos temeljnoga kapitala društva iznosi 20.000,00  kuna i uplaćen je u cijelosti. Direktor: Tanja Borščak Rođak, zastupa Društvo pojedinačno i samostalno. Poslovni računi - Erste & Steiermärkische Banka d.d. IBAN: HR51 2042 0061 1005 6799 7, i Zagrebačka Banka d.d. IBAN: HR70 2360 0001 1021 3163 7.

Adresa elektroničke pošte
info@bs-auto.hr

Info telefon
Tel. broj: 042/421-616

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrati me na početak